Nu är det dags att lära sig mer om Skyddsrum - Kunskap är många gånger en färskvara.

 

Du som fastighetsägare eller anställd i fastighetsbolag behöver ständigt uppdatera dig.
Nu erbjuder vi alla fastighetsägare och övriga intresserade att lära sig mer om Skyddsrum.

 

Under kursen går vi bland annat igenom lagen om skyddsrum, förordningen om skyddsrum, myndighetens gällande skyddsrumsregler, SR24. Ansvarig myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Du som fastighetsägare har både skyldigheter och rättigheter.

 

Denna kurs ger dig bland annat en inblick i myndighetens föreskrifter och handböcker t.ex. skyddsrumsreglerna SR24.

Dessa regler påverkar fastighetsägarens underhållsansvar och egenkontroller.

 

Med utgångspunkt från lag, förordning och föreskrifter går vi igenom fastighetsägarens ansvar för att förebygga det egna underhållet i fastigheten.
Under kursen går vi igenom de egenkontroller som är relevanta samt hur dessa ska genomföras. Vi tar också upp frågor och svar om följande:
att identifiera roller och ansvar – till exempel entreprenörens och konsultens roll
att förebygga underhållet – regler och typlösningar
att förebygga onödiga kostnader
att identifiera de myndighetskrav som ställs på dig som fastighetsägare

 

Kurslängd: 1 dags utbildning

 

Kurslängd och kostnad per deltagare
Pris: 4 500 kr (ex. moms)
Företag med fler än 3 deltagare erhåller 10 % rabatt.
Vi genomför även företagsinterna kurser.

 

Vem passar kursen för?
Denna kurs passar dig som vill veta mer om underhållsansvar och vilka regler som ställs på dig som fastighetsägare. Vi rekommenderar kursen till både stora och små fastighetsägare och förvaltare i fastighetsbolag.

 

Detta lär du dig
Efter denna kurs kommer du ha kunskap om:
hur Skyddsrumsreglernas krav påverkar dig som fastighetsägare, vilka egenkontroller som krävs, hur de ska dokumenteras samt hur brister ska åtgärdas. Skyddsrumssakkunnigs roll, och entreprenörens roll.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris

Program & föreläsare

09.00 – 16.30

Prel. kursprogram, justeringar kan komma att göras

  • 09.00-09.50 introduktion samt historik om det fysiska skyddet
  • 10.10-10.55 översiktlig genomgång av  skyddsrumsreglerna, SR 24
  • 11.10-12.00 fastighetsägarens ansvar enl. lag, förordning
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-13.40 genomgång av kontroller
  • 13.55-14.45 genomgång av typlösningar samt exempel
  • 14.45-15.15 Kaffe
  • 15.15-16.30 Rollen som Skyddsrumssakkunnig

Föreläsare: Håkan Jansson
Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning inom framför allt Skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor. Håkan har under mer än 30 år varit anlitat som sakkunnig expert åt myndigheten MSB.

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-60180
Kursbekräftelse skickas ut inom några dagar från det att vi fått din kursanmälan.
Kallelse till kursen med uppgifter om tider och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.
Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.
Du kan avboka ditt kursdeltagande fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.
Vi är tacksamma för din kursanmälan snarast – dock senast två-tre veckor före kursstart.
Alla priser är exkl. moms

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 17 - 19 september 2024   Upplands Väsby 16-18 december 2024   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Göteborg 3 september 2024   Karlstad 4 september 2024   Vara 5 september 2024   Upplands Väsby 10 september 2024   Linköping 11 september 2024   Malmö 24 september 2024   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Upplands Väsby 17-18 oktober 2024   Onsala 21-22 november 2024   Fastighetsägare   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 28-29 oktober 2024   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Örebro 24 oktober 2024   Stockholm 14 november 2024   Skyddsrumssakkunnig   Göteborg - Fullbokad 23-25 april 2024   Vänersborg - Fullbokad 22-24 oktober 2024   Göteborg - Fullbokad 10-12 december 2024   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nya platser kommer Vi avvaktar Boverkets nya funktionsregler   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg Nytt datum till våren 2025   Boverkets brandregler kap 5   Nya platser kommer Vi avvaktar nya regler från Boverket   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Nya platser kommer för närvarande endast internkurser   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Sundsvall 5 november 2024   Upplands Väsby 6 november 2024   Upplands Väsby 7 november 2024   Malmö 12 november 2024   Malmö 13 november 2024   Helsingborg 14 november 2024   Göteborg 19 november 2024   Göteborg 20 november 2024   Södertälje 26 november 2024   Södertälje 27 november 2024   Örebro 28 november 2024   Linköping 3 december 2024   Karlstad 5 december 2024   Beräkning av raslaster i SR15