Nu är det dags att lära sig mer om Skyddsrum - Kunskap är många gånger en färskvara.

 

Du som fastighetsägare eller anställd i fastighetsbolag behöver ständigt uppdatera dig.
Nu erbjuder vi alla fastighetsägare och övriga intresserade att lära sig mer om Skyddsrum.

 

Under kursen går vi bland annat igenom lagen om skyddsrum, förordningen om skyddsrum, myndighetens gällande skyddsrumsregler, SR15. Ansvarig myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Du som fastighetsägare har både skyldigheter och rättigheter.

 

Denna kurs ger dig bland annat en inblick i myndighetens föreskrifter och handböcker t.ex. skyddsrumsreglerna SR15. Vi knyter ihop hur dessa regler bl.a. påverkar fastighetsägarens underhållsansvar och egenkontroller i den egna verksamheten.

 

Med utgångspunkt från lag, förordning och föreskrifter går vi igenom fastighetsägarens ansvar för att förebygga det egna underhållet i fastigheten.
Under kursen går vi igenom de egenkontroller som är relevanta samt hur dessa ska genomföras. Vi tar också upp frågor och svar om följande:
att identifiera roller och ansvar – t.ex. entreprenörens och konsultens roll
att förebygga underhållet – regler och typlösningar
att förebygga onödiga kostnader
att identifiera de myndighetskrav som ställs på dig som fastighetsägare

 

Kurslängd: 1 dags utbildning

 

Kurslängd och kostnad per deltagare
Pris: 4 500 kr (ex. moms)
Företag med flera deltagare erhåller reducerat pris
Vi genomför även företagsinterna kurser.

 

Vem passar kursen för?
Denna kurs passar dig som vill veta mer om underhållsansvar och vilka regler som ställs på dig som fastighetsägare. Vi rekommenderar kursen till både stora och små fastighetsägare och förvaltare i fastighetsbolag.

 

Detta lär du dig
Efter denna kurs kommer du ha kunskap om:
hur Skyddsrumsreglernas krav påverkar dig som fastighetsägare, vilka egenkontroller som krävs, hur de ska dokumenteras samt hur brister ska åtgärdas. Skyddsrumssakkunnigs roll, och entreprenörens roll.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Göteborg 21 september 2023 4500 kr
Upplands Väsby 15 december 2023 4500 kr

Program & föreläsare

09.00 – 16.30

Prel. kursprogram, justeringar kan komma att göras

  • 09.00-09.50 introduktion samt historik om det fysiska skyddet
  • 10.10-10.55 översiktlig genomgång skyddsrumsreglerna, SR 15
  • 11.10-12.00 fastighetsägarens ansvar enl. lag, förordning
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-13.40 genomgång av kontroller
  • 13.55-14.45 genomgång av typlösningar samt exempel
  • 14.45-15.15 Kaffe
  • 15.15-16.30 Rollen som Skyddsrumssakkunnig

Föreläsare: Håkan Jansson
Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning inom framför allt Skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor. Håkan har under mer än 30 år varit anlitat som sakkunnig expert åt myndigheten MSB.

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-60180
Kursbekräftelse skickas ut inom några dagar från det att vi fått din kursanmälan.
Kallelse till kursen med uppgifter om tider och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.
Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.
Du kan avboka ditt kursdeltagande fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.
Vi är tacksamma för din kursanmälan snarast – dock senast två-tre veckor före kursstart.
Alla priser är exkl. moms

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Upplands Väsby 25-27 september 2023   Göteborg 16 - 18 januari 2024   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Umeå 30 oktober 2023   Malmö 6 november 2023   Upplands Väsby 13 november 2023   Göteborg 23 november 2023   Linköping 27 november 2023   Vänersborg 7 december 2023   Karlstad 20 februari 2024   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Upplands Väsby 7-8 september 2023   Onsala 5-6 december 2023   Fastighetsägare   Göteborg 21 september 2023   Upplands Väsby 15 december 2023   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 23-24 oktober 2023   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Örebro 24 oktober 2023   Stockholm 14 november 2023   Skyddsrumssakkunnig   Upplands Väsby 7-9 februari 2023 Fullbokad   Göteborg 13-15 juni 2023 Fullbokad   Upplands Väsby 12-14 september 2023 Fullbokad   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nya platser kommer Vi avvaktar Boverkets nya funktionsregler   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg 25-26 oktober 2023   Boverkets brandregler kap 5   Nya platser kommer Vi avvaktar nya regler från Boverket   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Nya platser kommer för närvarande endast internkurser   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Umeå 31 oktober 2023   Arlanda 1 november 2023   Södertälje - Fullbokad 2 november 2023 - Fullbokad   Malmö 7 november 2023   Lund 8 november 2023   Helsingborg 9 november 2023   Upplands Väsby - Fullbokad 14 november 2023 - Fullbokad   Södertälje 15 november 2023   Örebro 16 november 2023   Göteborg - Fullbokad 21 november 2023 - Fullbokad   Göteborg 22 november 2023   Linköping - Fullbokad 28 november 2023 - Fullbokad   Karlstad 30 november 2023   Beräkning av raslaster i SR15