Nu är det dags att lära sig mer om Skyddsrum - Kunskap är många gånger en färskvara.

 

Du som fastighetsägare eller anställd i fastighetsbolag behöver ständigt uppdatera dig.
Nu erbjuder vi alla fastighetsägare och övriga intresserade att lära sig mer om Skyddsrum.

 

Under kursen går vi bland annat igenom lagen om skyddsrum, förordningen om skyddsrum, myndighetens gällande skyddsrumsregler, SR15. Ansvarig myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

Du som fastighetsägare har både skyldigheter och rättigheter.

 

Denna kurs ger dig bland annat en inblick i myndighetens föreskrifter och handböcker t.ex. skyddsrumsreglerna SR15. Vi knyter ihop hur dessa regler bl.a. påverkar fastighetsägarens underhållsansvar och egenkontroller i den egna verksamheten.

 

Med utgångspunkt från lag, förordning och föreskrifter går vi igenom fastighetsägarens ansvar för att förebygga det egna underhållet i fastigheten.
Under kursen går vi igenom de egenkontroller som är relevanta samt hur dessa ska genomföras. Vi tar också upp frågor och svar om följande:
att identifiera roller och ansvar – t.ex. entreprenörens och konsultens roll
att förebygga underhållet – regler och typlösningar
att förebygga onödiga kostnader
att identifiera de myndighetskrav som ställs på dig som fastighetsägare

 

Kurslängd: 1 dags utbildning

 

Kurslängd och kostnad per deltagare
Pris: 4 500 kr (ex. moms)
Företag med flera deltagare erhåller reducerat pris
Vi genomför även företagsinterna kurser.

 

Vem passar kursen för?
Denna kurs passar dig som vill veta mer om underhållsansvar och vilka regler som ställs på dig som fastighetsägare. Vi rekommenderar kursen till både stora och små fastighetsägare och förvaltare i fastighetsbolag.

 

Detta lär du dig
Efter denna kurs kommer du ha kunskap om:
hur Skyddsrumsreglernas krav påverkar dig som fastighetsägare, vilka egenkontroller som krävs, hur de ska dokumenteras samt hur brister ska åtgärdas. Skyddsrumssakkunnigs roll, och entreprenörens roll.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Göteborg 23 februari 2022 4500 kr
Skara 2 mars 2022 4500 kr
Upplands Väsby 18 mars 2022 4500 kr
Malmö 23 mars 2022 4500 kr
Karlstad 13 april 2022 4500 kr
Umeå 27 april 2022 4500 kr
Göteborg 9 maj 2022 4500 kr
Karlshamn 24 maj 2022 4500 kr

Program & föreläsare

09.00 – 16.30

Prel. kursprogram, justeringar kan komma att göras

  • 09.00-09.50 introduktion samt historik om det fysiska skyddet
  • 10.10-10.55 översiktlig genomgång skyddsrumsreglerna, SR 15
  • 11.10-12.00 fastighetsägarens ansvar enl. lag, förordning
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-13.40 genomgång av kontroller
  • 13.55-14.45 genomgång av typlösningar samt exempel
  • 14.45-15.15 Kaffe
  • 15.15-16.30 Rollen som Skyddsrumssakkunnig

Föreläsare: Håkan Jansson
Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning inom framför allt Skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor. Håkan har under mer än 30 år varit anlitat som sakkunnig expert åt myndigheten MSB.

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-60180
Kursbekräftelse skickas ut inom några dagar från det att vi fått din kursanmälan.
Kallelse till kursen med uppgifter om tider och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.
Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.
Du kan avboka ditt kursdeltagande fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.
Vi är tacksamma för din kursanmälan snarast – dock senast två-tre veckor före kursstart.
Alla priser är exkl. moms

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 8-10 mars 2022   Upplands Väsby 5-7 april 2022   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Göteborg 24 februari 2022   Skara 1 mars 2022   Upplands Väsby 17 mars 2022   Malmö 24 mars 2022   Karlstad 12 april 2022   Umeå 26 april   Upplands Väsby 28 april 2022   Göteborg 10 maj 2022   Karlshamn 25 maj 2022   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Onsala 30-31 maj 2022   Fastighetsägare   Göteborg 23 februari 2022   Skara 2 mars 2022   Upplands Väsby 18 mars 2022   Malmö 23 mars 2022   Karlstad 13 april 2022   Umeå 27 april 2022   Göteborg 9 maj 2022   Karlshamn 24 maj 2022   OVK-utbildning funktionskontrollant   Stockholm 3-4 maj 2022   Helsingborg 8-9 juni 2022   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Stockholm 5 april 2022   Göteborg 7 April 2022   Skyddsrumssakkunnig   Upplands Väsby 15-16 mars 2022   Boverkets byggregler - BBR 2020   Malmö 26 maj 2021   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg 1-2 november 2021   Boverkets brandregler kap 5   Karlstad 14 april 2021   Göteborg 20 maj 2021   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Stockholm 15 april 2021   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Luleå 9 november 2021   Upplands Väsby 10 november 2021   Göteborg 16 november 2021   Malmö 17 november 2021   Helsingborg 18 november 2021   Upplands Väsby 23 november 2021   Södertälje 24 november 2021   Jönköping 30 november 2021   Karlstad 1 december 2021   Beräkning av raslaster i SR15