Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB. För att kunna genomföra tillsyn och kontroller, erbjuds marknaden dessa tillsynskontroller genom beställningar direkt från MSB. Kontroller kommer fortlöpande, år efter år, att behöva göras över hela landet. Kravet för att få utföra tillsyn är att den som kontrollerar genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som Skyddsrumssakkunnig. Uppdragen sker på konsultbasis och upphandlingarna sker för ett till två år i sänder.
Endast skyddsrumssakkunniga med certifikat från MSB kan då få uppdrag.

 

Byggutbildarna är certifierat av MSB och erbjuder en behörighetsutbildning för skyddsrumskontroll. Utbildningen sker i nära samarbete med MSB. Är du besiktningsman, kontrollansvarig enligt PBL, konsult, entreprenör, eller har annan verksamhet inom byggbranschen - i så fall har du nu möjlighet att skaffa behörighet som skyddsrumssakkunnig.

 

Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med praktiska och teoretiska övningar, kontroll av ett gammalt skyddsrum, diskussioner och genomgångar.
Kursen avslutas med tentamen. Godkänd tentamen samt godkänd kontroll innebär erhållande av certifikat som Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Göteborg - Fullbokad 23-25 april 2024
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
11600 kr
Upplands Väsby - Fullbokad 22-24 oktober 2024
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
11600 kr
prel. ny kurs under december nytt datum kommer 11600 kr

Alla priser är exklusive moms.

Kursprogram & föreläsare

Program och information: Byggutbildarna är certifierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Byggutbildarna erbjuder en utbildning för att kunna besiktiga eller kontrollera både nya och befintliga skyddsrum. Behörighetsutbildningen sker i samarbete med MSB. Är du besiktningsman, kontrollansvarig, konsult, entreprenör, eller har annan kunskap inom byggbranschen - i så fall har du nu möjlighet att skaffa behörighet som Skyddsrumssakkunnig.

 

Steg 1: utbildning till Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med teoretiska övningar, diskussioner och genomgångar samt besök i ett befintligt skyddsrum. Kursen avslutas med en tentamen. Efter godkänd tentamen och en genomförd skyddsrumskontroll kan du ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig allmän behörighet. Ansökan görs hos MSB.
Kontrolluppdrag utförs sedan till stor del på uppdrag av MSB. Fastighetsägaren har också möjligheter att anlita dig.

 

Steg 2: utbildning till Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad nivå
Efter avslutat steg 1 och med rätt bakgrund bl.a. kontrollansvarig enligt PBL och gedigen konstruktionskunskap inom stål och betong, går du vidare med distansläsning. Kvalificerad tentamen genomförs vid ett senare tillfälle. Kostnad för steg med kvalificerad tentamen 3 500 kr exkl. moms.
Godkänt steg 2 innebär att du kan ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå. Ansökan görs hos MSB. Som kvalificerad sakkunnig agerar du framförallt på uppdrag av Byggherren/beställare.

Föreläsare: Håkan Jansson från Byggutbildarna och Peter Carman från MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller via mejl till info@byggutbildarna.eu

 

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälans skickas snarast. Bekräftelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 15 dagar före kursstart. Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

 

Du kan avboka fram till 15 dagar före kursstart, därefter debiteras full kursavgift vid avbokning.
Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

 

Vi är tacksamma för din anmälan snarast, dock senast tre veckor före kursstart och vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in vissa kurser.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Upplands Väsby 21-23 maj 2024   Göteborg 17 - 19 september 2024   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Upplands Väsby 14 maj 2024   Göteborg 3 september 2024   Karlstad 4 september 2024   Vara 5 september 2024   Upplands Väsby 10 september 2024   Linköping 11 september 2024   Malmö 24 september 2024   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Upplands Väsby 7-8 september 2023   Onsala 5-6 december 2023   Fastighetsägare   Göteborg 18 april 2024   Upplands Väsby 13 maj 2024   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 23-24 oktober 2023   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Örebro 24 oktober 2023   Stockholm 14 november 2023   Skyddsrumssakkunnig   Göteborg - Fullbokad 23-25 april 2024   Upplands Väsby - Fullbokad 22-24 oktober 2024   prel. ny kurs under december nytt datum kommer   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nya platser kommer Vi avvaktar Boverkets nya funktionsregler   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg Nytt datum till våren 2024   Boverkets brandregler kap 5   Nya platser kommer Vi avvaktar nya regler från Boverket   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Nya platser kommer för närvarande endast internkurser   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Sundsvall 5 november 2024   Upplands Väsby 6 november 2024   Upplands Väsby 7 november 2024   Malmö 12 november 2024   Malmö 13 november 2024   Helsingborg 14 november 2024   Göteborg 19 november 2024   Göteborg 20 november 2024   Södertälje 26 november 2024   Södertälje 27 november 2024   Örebro 28 november 2024   Linköping 3 december 2024   Karlstad 5 december 2024   Beräkning av raslaster i SR15