Nu finns möjligheten att få tillsyn- och kontrolluppdrag direkt av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB. För att kunna genomföra dessa tillsyner och kontroller, erbjuds marknaden dessa uppdrag genom beställningar direkt från MSB. Kontroller kommer fortlöpande, år efter år, att behöva göras över hela landet. Kravet för att få dessa kontrolluppdrag är att den som kontrollerar genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som Skyddsrumssakkunnig. Uppdragen sker på konsultbasis och upphandlingarna sker för ett till två år i sänder.
Endast skyddsrumssakkunniga med certifikat från MSB kan då få uppdrag.

 

Byggutbildarna är certifierat av MSB och erbjuder en behörighetsutbildning för skyddsrumskontroll. Utbildningen sker i nära samarbete med MSB. Är du besiktningsman, kontrollansvarig enligt PBL, konsult, entreprenör, eller har annan verksamhet inom byggbranschen - i så fall har du nu möjlighet att skaffa behörighet som skyddsrumssakkunnig.

Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med praktiska och teoretiska övningar, diskussioner och genomgångar.
Kursen avslutas med tentamen. Godkänd tentamen samt godkänd kontroll innebär erhållande av certifikat som Skyddsrumssakkunnig allmän behörighet.

 

Steg 1: utbildning till Skyddsrumssakkunnig

Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med praktiska och teoretiska övningar, diskussioner och genomgångar samt besök och kontroll i ett befintligt skyddsrum.
Kursen avslutas med tentamen. Efter godkänd tentamen och en genomförd skyddsrumskontroll kan du ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig allmän behörighet. Ansökan görs hos MSB.
Kontrolluppdrag utförs sedan till stor del på uppdrag av MSB.

 

Steg 2: utbildning till Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå

Efter avslutat steg 1 och med rätt bakgrund bl.a. kunskap om rollen som kontrollansvarig enligt PBL och en gedigen konstruktionskunskap inom stål och betong, går du vidare med egen distansläsning. För att bli kvalificerad skyddsrumssakkunnig tillkommer en tentamen och som genomförs vid ett senare tillfälle. För steg 2 tillkommande en tentamenskostnad om 3.000 kr. exkl. moms
Godkänt steg 2 innebär att du kan ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå. Ansökan görs hos MSB. Som sakkunnig agerar du framförallt på uppdrag av Byggherren.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Göteborg 14-16 september 2022 Fullbokad
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
9900 kr
Upplands Väsby 11-13 oktober 2022 Fullbokad
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
9900 kr

Kursprogram & föreläsare

Program och information: Byggutbildarna är certifierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Byggutbildarna erbjuder en utbildning för att kunna besiktiga eller kontrollera både nya och befintliga skyddsrum. Behörighetsutbildningen sker i samarbete med MSB. Är du besiktningsman, kontrollansvarig, konsult, entreprenör, eller har annan kunskap inom byggbranschen - i så fall har du nu möjlighet att skaffa behörighet som Skyddsrumssakkunnig.

 

Steg 1: utbildning till Skyddsrumssakkunnig
Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med teoretiska övningar, diskussioner och genomgångar samt besök i ett befintligt skyddsrum. Kursen avslutas med en tentamen. Efter godkänd tentamen och en genomförd kontroll kan du ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig allmän behörighet. Ansökan görs hos MSB.
Kontrolluppdrag utförs sedan till stor del på uppdrag av MSB.

 

Steg 2: utbildning till Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå
Efter avslutat steg 1 och med rätt bakgrund bl.a. kontrollansvarig enligt PBL och gedigen konstruktionskunskap inom stål och betong, går du vidare med distansläsning. Tentamen genomförs vid ett senare tillfälle.
Godkänt steg 2 innebär att du kan ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå. Ansökan görs hos MSB. Som sakkunnig agerar du framförallt på uppdrag av Byggherren.

 

Föreläsare: Håkan Jansson från Byggutbildarna och Peter Carman från MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-601 80 du kan också lägga ett mejl till info@byggutbildarna.eu

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälans skickas snarast. Bekräftelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart. Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Du kan avboka fram till 15 dagar före kursstart, därefter debiteras full kursavgift vid avbokning.
Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din anmälan snarast, dock senast tre veckor före kursstart och vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in vissa kurser.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Upplands Väsby 27-30 september 2022   Göteborg 24-26 oktober 2022   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Malmö 20 september 2022   Göteborg 4 oktober 2022   Västerås 6 oktober 2022   Luleå 7 november   Upplands Väsby 10 november 2022   Göteborg 24 november 2022   Linköping 28 november 2022   Karlstad 1 december 2022   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Malmö 21-22 september 2022   Onsala 6-7 december 2022   Fastighetsägare   Göteborg 20 oktober 2022   Upplands Väsby 12 december 2022   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 18-19 oktober 2022   Upplands Väsby 12-13 december 2022   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Stockholm 24 november 2022   Göteborg 30 nov 2022   Skyddsrumssakkunnig   Göteborg 14-16 september 2022 Fullbokad   Upplands Väsby 11-13 oktober 2022 Fullbokad   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nytt datum hösten 2022   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg nytt datum under våren 2023   Boverkets brandregler kap 5   Alingsås 13 oktober 2022   Norrköping 27 oktober 2022   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Stockholm nytt datum hösten 2022   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Luleå 8 november 2022   Arlanda 9 november 2022   Malmö 15 november 2022   Helsingborg 16 november 2022   Göteborg 17 november 2022   Upplands Väsby 22 november 2022   Södertälje 23 november 2022   Linköping 29 november 2022   Karlstad 30 november 2022   Beräkning av raslaster i SR15