Nu finns möjligheten att få tillsyn- och kontrolluppdrag direkt av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB. För att kunna genomföra dessa tillsyner och kontroller, erbjuds marknaden dessa uppdrag genom beställningar direkt från MSB. Kontroller kommer fortlöpande, år efter år, att behöva göras över hela landet. Kravet för att få dessa kontrolluppdrag är att den som kontrollerar genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som Skyddsrumssakkunnig. Uppdragen sker på konsultbasis och upphandlingarna sker för ett till två år i sänder.
Endast skyddsrumssakkunniga med certifikat från MSB kan då få uppdrag.

 

Byggutbildarna är certifierat av MSB och erbjuder en behörighetsutbildning för skyddsrumskontroll. Utbildningen sker i nära samarbete med MSB. Är du besiktningsman, kontrollansvarig enligt PBL, konsult, entreprenör, eller har annan verksamhet inom byggbranschen - i så fall har du nu möjlighet att skaffa behörighet som skyddsrumssakkunnig.

 

Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med praktiska och teoretiska övningar, diskussioner och genomgångar.
Kursen avslutas med tentamen. Godkänd tentamen samt godkänd kontroll innebär erhållande av certifikat som Skyddsrumssakkunnig allmän behörighet.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Upplands Väsby 7-9 februari 2023 Fullbokad
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
10900 kr
Göteborg 13-15 juni 2023 Fullbokad
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
10900 kr
Upplands Väsby 12-14 september 2023 Fullbokad
i kursen ingår även kontroll av skyddsrum
10900 kr

Kursprogram & föreläsare

Program och information: Byggutbildarna är certifierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Byggutbildarna erbjuder en utbildning för att kunna besiktiga eller kontrollera både nya och befintliga skyddsrum. Behörighetsutbildningen sker i samarbete med MSB. Är du besiktningsman, kontrollansvarig, konsult, entreprenör, eller har annan kunskap inom byggbranschen - i så fall har du nu möjlighet att skaffa behörighet som Skyddsrumssakkunnig.

 

Steg 1: utbildning till Skyddsrumssakkunnig
Utbildningen omfattar tre kursdagar där föreläsningar varvas med teoretiska övningar, diskussioner och genomgångar samt besök i ett befintligt skyddsrum. Kursen avslutas med en tentamen. Efter godkänd tentamen och en genomförd skyddsrumskontroll kan du ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig allmän behörighet. Ansökan görs hos MSB.
Kontrolluppdrag utförs sedan till stor del på uppdrag av MSB. Fastighetsägaren har också möjligheter att anlita dig.

 

Steg 2: utbildning till Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå
Efter avslutat steg 1 och med rätt bakgrund bl.a. kontrollansvarig enligt PBL och gedigen konstruktionskunskap inom stål och betong, går du vidare med distansläsning. Kvalificerad tentamen genomförs vid ett senare tillfälle. Kostnad för steg med kvalificerad tentamen 3 500 kr exkl. moms.
Godkänt steg 2 innebär att du kan ansöka om ett certifikat som Skyddsrumssakkunnig kvalificerad nivå. Ansökan görs hos MSB. Som sakkunnig agerar du framförallt på uppdrag av Byggherren.

 

Föreläsare: Håkan Jansson från Byggutbildarna och Peter Carman från MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-601 80 du kan också lägga ett mejl till info@byggutbildarna.eu

 

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälans skickas snarast. Bekräftelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart. Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

 

Du kan avboka fram till 15 dagar före kursstart, därefter debiteras full kursavgift vid avbokning.
Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

 

Vi är tacksamma för din anmälan snarast, dock senast tre veckor före kursstart och vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in vissa kurser.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 28 feb - 2 mars 2023   Upplands Väsby 3-5 maj 2023   Malmö 22-24 maj 2023   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Malmö 21 februari 2023   Göteborg 14 mars 2023   Upplands Väsby 28 mars 2023   Norrköping 18 april 2023   Kalmar 19 april 2023   Sundsvall 2 maj 2023   Arlanda 11 maj 2023   Vänersborg 16 maj 2023   Göteborg 31 maj 2023   Karlstad nytt datum 5 september 2023   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Onsala 7-8 juni 2023   Upplands Väsby 7-8 september 2023   Fastighetsägare   Malmö 22 februari 2023   Arlanda 12 maj 2023   Göteborg 30 maj 2023   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 25-26 april 2023   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Göteborg 25 april 2023   Karlstad 23 maj 2023   Skyddsrumssakkunnig   Upplands Väsby 7-9 februari 2023 Fullbokad   Göteborg 13-15 juni 2023 Fullbokad   Upplands Väsby 12-14 september 2023 Fullbokad   Boverkets byggregler - BBR 2020   nytt datum kommer   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg 9-10 maj 2023   Boverkets brandregler kap 5   Alingsås 26 april 2023   Örebro 31 maj 2023   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Stockholm nytt datum kommer   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Umeå 31 oktober 2023   Arlanda 1 november 2023   Södertälje 2 november 2023   Malmö 7 november 2023   Lund 8 november 2023   Helsingborg 9 november 2023   Upplands Väsby 14 november 2023   Södertälje 15 november 2023   Örebro 16 november 2023   Göteborg 21 november 2023   Göteborg 22 november 2023   Linköping 28 november 2023   Karlstad 30 november 2023   Beräkning av raslaster i SR15