Enligt funktionskraven ska det vara möjligt att utföra olika kontroller av skyddsrum t.ex. kontroll av gamla skyddsrum. Efter den slutliga besiktningen ska det utfärdas ett bevis om att de föreskrivna kraven är uppfyllda. En särskilt sakkunnig för skyddsrummet måste utses. Den sakkunnige skall ha tillräcklig kompetens för att det skall kunna antas att skyddsrummet, då det är kontrollerat, åtgärdat och färdigställt, uppfyller de krav som ställts.

 

Som ett led i den skyddsrumssakkunniges fortbildning arrangerar vi årligen en dags utbildning.

 

Skyddsrumsdagen arrangeras i nära samarbete med, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Skyddsrumsdagen är endast avsedd för den som innehar ett SRG-certfikat som Skyddsrumssakkunnig.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Sundsvall 5 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Upplands Väsby 6 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med kval behörighet
1500 kr
Upplands Väsby 7 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Malmö 12 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med kval behörighet
1500 kr
Malmö 13 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Helsingborg 14 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Göteborg 19 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med kval behörighet
1500 kr
Göteborg 20 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Södertälje 26 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behöriughet
1500 kr
Södertälje 27 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Örebro 28 november 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med kval behörighet
1500 kr
Linköping 3 december 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr
Karlstad 5 december 2024
Gäller för Skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet
1500 kr

Alla priser är exklusive moms.

Kursprogram & föreläsare

Program och information: Byggutbildarna Håkan Jansson AB är certifierat av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Byggutbildarna erbjuder en uppföljningsdag för certifierade skyddsrumssakkunniga. Skyddsrumsdagen arrangeras i nära samarbete med MSB. 

 

Skyddsrumsdagen vänder sig till Skyddsrumssakkunig med SRG-certifikat och omfattar en dags information samt kompletterande utbildning och diskussioner.
Separat kursprogram skickas ut under sensommaren/hösten 2024.
Kontroll- och tillsynsuppdrag utförs av bl.a. fastighetsägare, byggherrar och till stor del på uppdrag av MSB. 

 

Föreläsare: Håkan Jansson från Byggutbildarna och Peter Carman från MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Kursvillkor

Anmälan via hemsidan.

 

Kursbekräftelse skickas ut inom några dagar från det att vi fått din kursanmälan.
Kallelse till kursen med uppgifter om tider och plats skickas ut ca 10-15 dagar före kursstart.
Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

 

Du kan avboka ditt kursdeltagande fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning.
Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

 

Vi är tacksamma för din kursanmälan snarast – dock senast två-tre veckor före kursstart.

 

Alla priser är exkl. moms.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Upplands Väsby 21-23 maj 2024   Göteborg 17 - 19 september 2024   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Upplands Väsby 14 maj 2024   Göteborg 3 september 2024   Karlstad 4 september 2024   Vara 5 september 2024   Upplands Väsby 10 september 2024   Linköping 11 september 2024   Malmö 24 september 2024   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Upplands Väsby 7-8 september 2023   Onsala 5-6 december 2023   Fastighetsägare   Göteborg 18 april 2024   Upplands Väsby 13 maj 2024   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 23-24 oktober 2023   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Örebro 24 oktober 2023   Stockholm 14 november 2023   Skyddsrumssakkunnig   Göteborg - Fullbokad 23-25 april 2024   Upplands Väsby - Fullbokad 22-24 oktober 2024   prel. ny kurs under december nytt datum kommer   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nya platser kommer Vi avvaktar Boverkets nya funktionsregler   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg Nytt datum till våren 2024   Boverkets brandregler kap 5   Nya platser kommer Vi avvaktar nya regler från Boverket   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Nya platser kommer för närvarande endast internkurser   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Sundsvall 5 november 2024   Upplands Väsby 6 november 2024   Upplands Väsby 7 november 2024   Malmö 12 november 2024   Malmö 13 november 2024   Helsingborg 14 november 2024   Göteborg 19 november 2024   Göteborg 20 november 2024   Södertälje 26 november 2024   Södertälje 27 november 2024   Örebro 28 november 2024   Linköping 3 december 2024   Karlstad 5 december 2024   Beräkning av raslaster i SR15