Grundkurs och förnyelsekurs

OVK - en funktionskontrollant ska bl.a. ha kunskaper avseende ventilation, inomhusmiljö och om energieffektivisering. Kursen bygger på de kunskapskrav som ställs på en behörig kontrollant. (BFS 2011:16 OVK1 samt ändringar t.om. BFS 2017:3 OVK 3). Under fliken certifiering kan du läsa mer om certifiering som riksbehörig funktionskontrollant.

 

Certifieringsorganen kräver att funktionskontrollanten ska styrka sin kunskap om den aktuella lagstiftningen.
Den som saknar behörighet men har rätt skolutbildning och praktisk erfarenhet, kan med fördel gå den här 2-dagarskursen. Direkt efter avslutad kurs genomförs en av certifieringsorganen godkänd OVK-tentamen, godkänd tentamen innebär att du kan gå vidare med att certifiera dig som funktionskontrollant.

 

Under kursen tar vi bl.a. upp plan- och bygglagen SFS 2010:900, plan- och byggförordningen SFS 2011:338, Boverkets senaste byggregler BBR 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 29 samt äldre bestämmelser t.ex. BABS 1946, BABS 1950, BABS 1960, Boverkets regelsamling 2009;5 samt funkis vägledning vid obligatorisk ventilationskontroll.

 

Föreskrifterna (OVK1 med ändringar t.om. OVK3) anger de två behörighetsnivåerna N och K samt de övriga krav som ställs på funktionskontrollanten.
Byggutbildarna har under tidigare år utbildat hundratals OVK-kontrollanter.
Vi genomför även internkurser till kommuner och enskilda företag.
Kontakta oss på: info@byggutbildarna.eu

Platser, tider & pris

Informationsträffar för sakkunniga och kontrollanter.


Kursort Datum Pris
Göteborg 25-26 april 2023
tentamen em. 26 april
10400 kr

Kaffe, lunch och viss kursdokumentation ingår i kursavgiften.

 

Regelsamling om gällande lagar, förordningar och föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem, (450 kr exkl moms) samt Energihandboken (400 kr exkl. moms) kan beställas via oss.

 

Vi genomför också internutbildningar.
Priset för en internkurs varierar utifrån antalet deltagare och övriga omkostnader. Ring för mer information.

Kursprogram & föreläsare

Tider:

Dag 1 - 09.00-17.00
Dag 2 - 08.30-17.00

 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
 • OVK - föreskrifter
 • Boverkets byggregler BBR 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 29
 • Äldre bestämmelser t ex BABS 46, 50, 60 SBN 1967-80, NR 1-4 m.fl.
 • Asbestföreskrifter
 • Förordningen om asbest
 • Boverkets allmänna råd
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utformning av arbetsplatser (ventilation)
 • Arbetsmiljölagen
 • Radonmätningar
 • Energihandboken
 • m.m.
Tommy Englund, Englund Teknik AB

Föreläsare: Tommy Englund, Englund Teknik AB

Om OVK-kontrollanter

Funktionen OVK-kontrollant infördes genom förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem 1992. Bakgrunden var att man konstaterat att det fanns alltför många ventilationsanläggningar som fungerade allt för dåligt. Syftet med kravet på funktionskontroll av ventilationssystem är bl.a. att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

En funktionskontrollant ska vara certifierad för viss kontroll.
Boverkets föreskrifter och råd anger två behörighetsnivåer för kontrollanten, N och K.

Denna kurs utgår från de myndighetskrav som finns och certifieringsorganens kunskapskrav när det gäller lagar och regler. Utöver detta krävs att funktionskontrollanten har dels erforderlig grundutbildning, praktisk erfarenhet och dessutom är lämplig för uppgiften.

Det är fastighetsägaren som ska se till att det görs en OVK-kontroll och som anlitar en funktionskontrollant med rätt behörighet.

 

Om tentamen

För att bli certifierad OVK-kontrollant, Funktionskontrollant, ska du göra ett skriftligt prov (tentamen) som visar att du har kunskap om bygglagstiftningen och ett antal andra regelverk. Kunskapskraven utgår ifrån certifieringsorganens lista på kunskapskrav. 

Den skriftliga tentamen är på 3,0 timmar. En godkänd tentamen tillsammans med tillräcklig praktisk erfarenhet och rätt skolutbildning innebär att certifieringsorganet kommer att kunna godkänna dig som OVK-kontrollant.

Du kan med fördel kontakta oss både när det gäller formalia kring grundtentamen alternativt förnyelsetentamen. Förnyelsetentamen gäller för dig som vill förnya din OVK-behörighet.

Kunskapsprov inför förstagångscertifiering 3 000 kr.
Kunskapsprov inför förnyad certifiering 2 900 kr.

 

Om certifiering

Det finns några certifieringsorgan som certifierar funktionskontrollanter. Certifieringen görs utifrån BFS 2011:16 samt de EU-standarder som reglerar certifieringsverksamheten.

Du bör redan i ett tidigt skede göra en ansökan om certifiering. Ansökan om certifiering görs hos något av certifieringsorganen RISE eller Kiwa Sverige AB. Efter avklarad kurs och godkänd tentamen skickar du tentamensintyg och övriga meritförteckningar till det certifieringsorgan som du har valt.

För att bli certifierad sakkunnig funktionskontrollant ska du uppfylla kraven i Boverkets OVK-föreskrifter samt certifieringsorganens kunskapskrav. Kraven omfattar grundutbildning, erfarenhet, kunskaper om bygglagstiftningen och ett antal tekniska regler om ventilationssystem. Dessutom krävs viss specificerad praktisk erfarenhet, samt att man är dokumenterat lämplig för uppgiften.

Certifieringen gäller under en tid av fem år, sedan måste du förnya ditt certifikat.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 28 feb - 2 mars 2023   Upplands Väsby 3-5 maj 2023   Malmö 22-24 maj 2023   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Malmö 21 februari 2023   Göteborg 14 mars 2023   Upplands Väsby 28 mars 2023   Norrköping 18 april 2023   Kalmar 19 april 2023   Sundsvall 2 maj 2023   Arlanda 11 maj 2023   Vänersborg 16 maj 2023   Göteborg 31 maj 2023   Karlstad nytt datum 5 september 2023   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Malmö 21-22 september 2022   Onsala 7-8 juni 2023   Fastighetsägare   Malmö 22 februari 2023   Arlanda 12 maj 2023   Göteborg 30 maj 2023   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 25-26 april 2023   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Göteborg 25 april 2023   Karlstad 23 maj 2023   Skyddsrumssakkunnig   Upplands Väsby 7-9 februari 2023 Fullbokad   Göteborg 13-15 juni 2023 Fullbokad   Upplands Väsby 12-14 september 2023 Fullbokad   Boverkets byggregler - BBR 2020   nytt datum kommer   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg 9-10 maj 2023   Boverkets brandregler kap 5   Alingsås 26 april 2023   Örebro 31 maj 2023   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Stockholm nytt datum kommer   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Umeå 31 oktober 2023   Arlanda 1 november 2023   Södertälje 2 november 2023   Malmö 7 november 2023   Lund 8 november 2023   Helsingborg 9 november 2023   Upplands Väsby 14 november 2023   Södertälje 15 november 2023   Örebro 16 november 2023   Göteborg 21 november 2023   Göteborg 22 november 2023   Linköping 28 november 2023   Karlstad 30 november 2023   Beräkning av raslaster i SR15