Jämför gärna våra priser med våra konkurrenter - vi är konkurrenskraftiga.

Hösten, vintern och vårens komprimerade snabbkurs innehåller bl.a. reglerna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt de senaste regeländringarna.
Vänta inte med certifieringen.

Plan- och bygglagen kräver att de flesta byggprojekt har en Kontrollansvarig.
Intensivkursen till Kontrollansvarig innehåller bland annat reglerna i plan- och bygglagen samt i plan- och förordningen, Boverkets senaste förändringar av BBR tom. BBR 29 samt EKS 11 och i KA 4 och KA 5.
Till grund för nuvarande kursprogram ligger certifieringsorganens kravlista på kunskapskrav för kontrollansvariga.

Under åren som gått har Byggutbildarna utvecklats till att bli ett av de dominerande utbildningsföretagen inom byggbranschen.
Vi är tacksamma för tidig anmälan och förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få kursanmälningar.

Frågor om Kontrollansvarig
Kontakta Håkan Jansson på: 070-229 18 05 eller hakan@byggutbildarna.eu

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Upplands Väsby 17-18 oktober 2024
tentamen em. 18 oktober
10800 kr
Onsala 21-22 november 2024
tentamen em. 22 november
10800 kr

I kursavgiften ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.

En gedigen kursdokumentation, Lagtextens byggregler, tillhandahålls till en kostnad av 450 kr samt ABT06, AB04 och ABS18 för 400 kr

Certifiering ingår ej i kursavgiften

I kursen ingår även kaffe och lunch.

Alla priser är exklusive moms

Program & föreläsare

Dag 1 - 8.30 - 17.00

  • Lagar, förordningar och föreskrifter
  • Förändringar i PBL och PBF
  • Förändringar i Boverkets regler, uppdaterad tom. BBR 29 samt EKS 11
  • Lag om energideklarationer, Hissar, OVK mm.
  • Entreprenadregler AB04 ABT06 ABS18
  • Lag om skyddsrum

Dag 2 - 8.30 - 13.00

  • Lag om färdigställandeskydd
  • Lag om skydd mot olyckor
  • Lag om kulturminnen samt ytterligare lagar och förordningar
  • Enkel repetion av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och miljöbalken samt vissa förodningar till MB

Tentamen 13.00 - 17.00. Tentamen genomförs i direkt anslutning till avslutad kurs.

Föreläsare: Håkan Jansson

Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Håkan började med utbildning och utbildningsfrågor i företaget Bygginfo som numera ingår i Svensk Byggtjänst. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning bl.a skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor, internutbildningar mm.

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida, under fliken bokning, eller på telefon 0300-601 80.

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas inom två dagar. Kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10-15 dagar före kursstart.

Kontakta oss om Du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Om inte annat avtals så kan Du avboka fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning.
Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din anmälan, helst snarast, dock senast två-tre veckor före kursstart.

 

Om kontrollansvarig

Komprimerad kurs N/K

En kontrollansvarig ska finnas för den kontroll som avses i 10 kap plan- och bygglagen. Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att se till att arbetet kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer. Boverket skriver bland annat att den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. KA ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. KA ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Den som ska jobba som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste vara certifierad. Kontrollansvarig ska också ha kännedom om upphandling och vara väl insatt i avtal såsom AB ABT ABS.

 

Om tentamen

För att bli certifierad kontrollansvarig eller förnya ditt certifikat måste du göra ett skriftligt prov (tentamen) som visar att du har kunskap om bland annat bygglagstiftning och kvalitetssäkring samt entreprenadjuridik.

Det är certifieringsorganen som bestämmer vad du ska kunna. Du kan läsa om krav i "om certifiering".

En godkänd tentamen tillsammans med tillräcklig praktisk erfarenhet och rätt skolutbildning innebär att certifieringsorganen godkänner dig som Kontrollansvarig.

 

Om förlängd certifiering

De certifieringsorgan som vi samarbetar med och som certifierar Kontrollansvarig är: RISE och Kiwa Sverige AB.

Förlängning av certifikat görs utifrån reglerna i Boverkets föreskrift, KA 4 och KA5.

I samband med förlängning av certifikat kräver Swedac, som ackrediterar certifieringsorganen, att det alltid ska göras en uppdateringstentamen.

Enligt Boverkets KA 4 och 5 samt certifieringsorganens regler gäller att du måste ha arbetat i väsentlig omfattning med KA-uppdrag (för att kunna göra en kortare tenta). Med väsentlig omfattning menas ett tiotal mindre projekt eller några större projekt under en treårsperiod. Om du inte haft KA-uppdrag i denna omfattning blir du i princip tvungen att göra en helt ny tentamen. Har du svårt att bedöma detta bör du ta direktkontakt med ditt certifieringsorgan.

Certifieringen räcker sedan ytterligare fem år. Som certifierad ska du rapportera dina KA-uppdrag årligen, liksom om den fortbildning du genomgått under året.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 17 - 19 september 2024   Upplands Väsby 16-18 december 2024   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Göteborg 3 september 2024   Karlstad 4 september 2024   Vara 5 september 2024   Upplands Väsby 10 september 2024   Linköping 11 september 2024   Malmö 24 september 2024   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Upplands Väsby 17-18 oktober 2024   Onsala 21-22 november 2024   Fastighetsägare   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 28-29 oktober 2024   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Örebro 24 oktober 2024   Stockholm 14 november 2024   Skyddsrumssakkunnig   Göteborg - Fullbokad 23-25 april 2024   Vänersborg - Fullbokad 22-24 oktober 2024   Göteborg - Fullbokad 10-12 december 2024   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nya platser kommer Vi avvaktar Boverkets nya funktionsregler   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg Nytt datum till våren 2025   Boverkets brandregler kap 5   Nya platser kommer Vi avvaktar nya regler från Boverket   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Nya platser kommer för närvarande endast internkurser   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Sundsvall 5 november 2024   Upplands Väsby 6 november 2024   Upplands Väsby 7 november 2024   Malmö 12 november 2024   Malmö 13 november 2024   Helsingborg 14 november 2024   Göteborg 19 november 2024   Göteborg 20 november 2024   Södertälje 26 november 2024   Södertälje 27 november 2024   Örebro 28 november 2024   Linköping 3 december 2024   Karlstad 5 december 2024   Beräkning av raslaster i SR15