Jämför gärna våra priser med våra konkurrenter - vi är konkurrenskraftiga.

Hösten, vintern och vårens komprimerade snabbkurs innehåller bl.a. reglerna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt de senaste regeländringarna.
Vänta inte med certifieringen.

Plan- och bygglagen kräver att de flesta byggprojekt har en Kontrollansvarig.
Intensivkursen till Kontrollansvarig innehåller bland annat reglerna i plan- och bygglagen samt i plan- och förordningen, Boverkets senaste förändringar av BBR tom. BBR 29 samt EKS 11 och i KA 4 och KA 5.
Till grund för nuvarande kursprogram ligger certifieringsorganens kravlista på kunskapskrav för kontrollansvariga.

Under åren som gått har Byggutbildarna utvecklats till att bli ett av de dominerande utbildningsföretagen inom byggbranschen.
Vi är tacksamma för tidig anmälan och förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få kursanmälningar.

Frågor om Kontrollansvarig
Kontakta Håkan Jansson på: 070-229 18 05 eller hakan@byggutbildarna.eu

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Onsala 30-31 maj 2022
tentamen em. 31 maj
7600 kr

I kursavgiften ingår kursdokumentation innehållande lagar, förordningar och föreskrifter.
Kostnad för ISO 9001 och ISO 14001, AB 04, ABT 06 och ABS 18 tillkommer.

 

Tentamensavgift på 1 400 kr tillkommer.
Certifiering ingår ej i kursavgiften.
Moms tillkommer.

Program & föreläsare

Dag 1 - 8.30 - 17.00

  • Lagar, förordningar och föreskrifter
  • Förändringar i PBL och PBF
  • Förändringar i Boverkets regler, uppdaterad tom. BBR 29 samt EKS 11
  • Lag om energideklarationer, Hissar, OVK mm.
  • Entreprenadregler AB04 ABT06 ABS18
  • Lag om skyddsrum

Dag 2 - 8.30 - 13.00

  • Lag om färdigställandeskydd
  • Lag om skydd mot olyckor
  • Lag om kulturminnen samt ytterligare lagar och förordningar
  • Enkel repetion av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och miljöbalken samt vissa förodningar till MB

Tentamen 13.00 - 17.00. Tentamen genomförs i direkt anslutning till avslutad kurs.

Föreläsare: Håkan Jansson

Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Håkan började med utbildning och utbildningsfrågor i företaget Bygginfo som numera ingår i Svensk Byggtjänst. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning bl.a skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor, internutbildningar mm.

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida, under fliken bokning, eller på telefon 0300-601 80.

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas inom två dagar. Kallelse med uppgifter om tid och plats skickas ut ca 10-15 dagar före kursstart.

Kontakta oss om Du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Om inte annat avtals så kan Du avboka fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning.
Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din anmälan, helst snarast, dock senast två-tre veckor före kursstart.

Om kontrollansvarig

Komprimerad kurs N/K

En kontrollansvarig ska finnas för den kontroll som avses i 10 kap plan- och bygglagen. Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att se till att arbetet kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer. Boverket skriver bland annat att den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. KA ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. KA ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Den som ska jobba som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste vara certifierad. Kontrollansvarig ska också ha kännedom om upphandling och vara väl insatt i avtal såsom AB ABT ABS.

Om tentamen

För att bli certifierad kontrollansvarig eller förnya ditt certifikat måste du göra ett skriftligt prov (tentamen) som visar att du har kunskap om bland annat bygglagstiftning och kvalitetssäkring samt entreprenadjuridik.

Det är certifieringsorganen som bestämmer vad du ska kunna. Du kan läsa om krav i "om certifiering".

En godkänd tentamen tillsammans med tillräcklig praktisk erfarenhet och rätt skolutbildning innebär att certifieringsorganen godkänner dig som Kontrollansvarig.

Om förlängd certifiering

De certifieringsorgan som vi samarbetar med och som certifierar Kontrollansvarig är: RISE och Kiwa Sverige AB.

Förlängning av certifikat görs utifrån reglerna i Boverkets föreskrift, KA 4 och KA5.

I samband med förlängning av certifikat kräver Swedac, som ackrediterar certifieringsorganen, att det alltid ska göras en uppdateringstentamen.

Enligt Boverkets KA 4 och 5 samt certifieringsorganens regler gäller att du måste ha arbetat i väsentlig omfattning med KA-uppdrag (för att kunna göra en kortare tenta). Med väsentlig omfattning menas ett tiotal mindre projekt eller några större projekt under en treårsperiod. Om du inte haft KA-uppdrag i denna omfattning blir du i princip tvungen att göra en helt ny tentamen. Har du svårt att bedöma detta bör du ta direktkontakt med ditt certifieringsorgan.

Certifieringen räcker sedan ytterligare fem år. Som certifierad ska du rapportera dina KA-uppdrag årligen, liksom om den fortbildning du genomgått under året.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 8-10 mars 2022   Upplands Väsby 5-7 april 2022   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Göteborg 24 februari 2022   Skara 1 mars 2022   Upplands Väsby 17 mars 2022   Malmö 24 mars 2022   Karlstad 12 april 2022   Umeå 26 april   Upplands Väsby 28 april 2022   Göteborg 10 maj 2022   Karlshamn 25 maj 2022   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Onsala 30-31 maj 2022   Fastighetsägare   Göteborg 23 februari 2022   Skara 2 mars 2022   Upplands Väsby 18 mars 2022   Malmö 23 mars 2022   Karlstad 13 april 2022   Umeå 27 april 2022   Göteborg 9 maj 2022   Karlshamn 24 maj 2022   OVK-utbildning funktionskontrollant   Stockholm 3-4 maj 2022   Helsingborg 8-9 juni 2022   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Stockholm 5 april 2022   Göteborg 7 April 2022   Skyddsrumssakkunnig   Upplands Väsby 15-16 mars 2022   Boverkets byggregler - BBR 2020   Malmö 26 maj 2021   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg 1-2 november 2021   Boverkets brandregler kap 5   Karlstad 14 april 2021   Göteborg 20 maj 2021   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Stockholm 15 april 2021   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Luleå 9 november 2021   Upplands Väsby 10 november 2021   Göteborg 16 november 2021   Malmö 17 november 2021   Helsingborg 18 november 2021   Upplands Väsby 23 november 2021   Södertälje 24 november 2021   Jönköping 30 november 2021   Karlstad 1 december 2021   Beräkning av raslaster i SR15