Plan- och bygglagen kräver att de flesta byggprojekt har en kontrollansvarig

Vintern och vårens förnyelsekurser innehåller bland annat de senaste förändringarna i plan- och bygglagen.

Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig kan byggnadsnämnden i vissa fall inte besluta om bygglov.

Byggutbildarnas nuvarande uppdateringskurs för Kontrollansvarig är på 1 dag där tentamen genomförs under eftermiddagen. Under den senaste 5 årsperioden har det skett väsentliga förändringar i dels lagstiftningen men även i myndigheters föreskrifter. Under kursen tar vi bl.a upp förändringar i Plan- och bygglagen, Boverkets regelverk samt mycket mer som berör dig i rollen som Kontrollansvarig.

Boverket har under de gångna åren gjort en hel del förändringar; BBR19 trädde i kraft den 1 jan. 2012 och därefter har BBR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28 och BBR 29 getts ut. Konstruktionsregler finns i Boverkets regelsamling EKS 11.
Vi går igenom de senaste förändringarna i KA 4 och KA 5.
Till grund för nuvarande kursprogram ligger certifieringsorganens kravlista på kunskapskrav för en kontrollansvarig.

Under åren som gått har Byggutbildarna utvecklats till att bli ett av de dominerande utbildningsföretagen. Vi är tacksamma för en tidig anmälan till kursen och vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in vissa kurser.

För tekniska frågor t.ex., hur gör jag för att förlänga mitt certifikat som kontrollansvarig, kontakta Håkan Jansson på mobiltelefon 070-2291805 eller på hakan@byggutbildarna.eu.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Göteborg 24 november 2022
kurstid 08.30-16.30 tentamen 17.00-19.00
4900 kr
Karlstad 1 december 2022
kurstid 08.30-16.30 tentamen 17.00-19.00
4900 kr
Malmö 21 februari 2023
kurstid 08.30-16.00 tentamen 16.30-18.30
4900 kr
Göteborg 14 mars 2023
kurstid 08.30-16.00 tentamen 16.30-18.30
4900 kr
Upplands Väsby 28 mars 2023
kurstid 08.30-16.00 tentamen 16.30-18.30
4900 kr
Norrköping 18 april 2023
kurstid 08.30-16.00 tentamen 16.30-18.30
4900 kr
Kalmar 19 april 2023
kurstid 08.30-16.00 tentamen 16.30-18.30
4900 kr
Sundsvall 2 maj 2023
kurstid 08.30-16.00 tentamen 16.30-18.30
4900 kr

I kursavgiften ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.

En gedigen kursdokumentation, Lagtextens byggregler, tillhandahålls till en kostnad av 450 kr.

I kursen ingår även kaffe och lunch.

Alla priser är exklusive moms.

Program & föreläsare

8.30 – 16.30 med tentamen mellan 17.00-19.00

  • Boverkets föreskrifter om omcertifiering av kontrollansvariga KA 4 och KA 5
  • Certifieringsföreskrifter för sakkunniga
  • Förändringar i Plan- och bygglagen (2010:900)
  • Förändringar i Plan- och byggförordningen (2011:238)
  • Kontrollplaner m.m.
  • Översiktlig genom gång av förändringar i övriga lagar och föreskrifter
  • Förändringar i Boverkets bygg- och konstruktionsregler – BBR t.om. 29 och EKS11 · Regler om hissar, ventilation och ytterligare ett antal föreskrifter.
  • Lagen om färdigställandeskydd
  • Allmänna bestämmelser AB04, ABT06, ABS18.
  • Vad gäller inför tentamen

Tentamen genomförs efter avslutad kurs.

Föreläsare: Håkan Jansson

Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Håkan började med utbildning och utbildningsfrågor i företaget Bygginfo som numera ingår i Svensk Byggtjänst. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning bl.a skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor, internutbildningar mm.

 

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-60180

Kursbekräftelse skickas ut inom några dagar från det att vi fått din kursanmälan.
Kallelse till kursen med uppgifter om tider och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.
Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Du kan avboka ditt kursdeltagande fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din kursanmälan snarast – dock senast två-tre veckor före kursstart.

Alla priser är exkl. moms

 

Om kontrollansvarig

Uppdatering av KA-certifikat

En kontrollansvarig ska finnas för den kontroll som avses i 10 kap plan- och bygglagen. Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att se till att arbetet kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer. Boverket skriver bland annat att den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. KA ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Se till att du har ett giltigt certifikat

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. KA ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Den som ska jobba som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste vara certifierad. Kontrollansvarig ska också ha kännedom om kvalitetssäkring, upphandling och vara väl insatt i avtal såsom AB ABT ABS.

 

Om tentamen

Certifieringsorganen beslutar vilka rutiner som ska gälla för kunskapsprövning av certifierade Kontrollansvariga.
De första KA-certifikaten ställdes ut under maj 2011 och har en 5-årig giltighet t.o.m. 2016-05-01. Det betyder att de första förnyelserna kunde ställas ut fr.o.m. 2016-05-02.

Skrivtiden för provet blir 2 timmar med fokus i första hand på det viktigaste förändringarna sedan 2011.

Endast tentamen. Pris 3 000 kr ex. moms

 

Om certifiering

Funktionen kvalitetsansvarig, KA, infördes 1995 i plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen är det från och med den 2 maj 2011 Kontrollansvarig som gäller.

De certifieringsorgan som godkänner och certifierar Kontrollansvarig är bl.a. RISE, och Kiwa Sverige AB. Certifieringen görs både utifrån den senaste utgåvan av Boverkets föreskrift, KA4 och KA 5, och utifrån de EU-standarder som reglerar certifieringsverksamheten.

Certifieringsorganen beslutar vilka rutiner som ska gälla för kunskapsprövning av certifierade Kontrollansvariga.
De första KA-certifikaten ställdes ut under maj 2011 och har en 5-årig giltighet t.o.m. 2016-05-01.

Skrivtiden för provet år 2 timmar – fokus läggs på de viktigaste förändringarna under den senaste 5-års perioden.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Upplands Väsby 27-30 september 2022   Göteborg 24-26 oktober 2022   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Göteborg 24 november 2022   Karlstad 1 december 2022   Malmö 21 februari 2023   Göteborg 14 mars 2023   Upplands Väsby 28 mars 2023   Norrköping 18 april 2023   Kalmar 19 april 2023   Sundsvall 2 maj 2023   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Malmö 21-22 september 2022   Onsala 6-7 december 2022   Fastighetsägare   Göteborg 20 oktober 2022   Upplands Väsby 12 december 2022   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 18-19 oktober 2022   Upplands Väsby 12-13 december 2022   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Stockholm 24 november 2022   Göteborg 30 nov 2022   Skyddsrumssakkunnig   Upplands Väsby 7-9 februari 2023 Fullbokad   Göteborg 13-15 juni 2023   Upplands Väsby nytt datum till hösten 2023   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nytt datum hösten 2022   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg nytt datum under våren 2023   Boverkets brandregler kap 5   Alingsås 13 oktober 2022   Norrköping 27 oktober 2022   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Stockholm nytt datum hösten 2022   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Luleå 8 november 2022   Arlanda 9 november 2022   Malmö 15 november 2022   Helsingborg 16 november 2022   Göteborg 17 november 2022   Upplands Väsby 22 november 2022   Södertälje 23 november 2022   Linköping 29 november 2022   Karlstad 30 november 2022   Beräkning av raslaster i SR15