Plan- och bygglagen kräver att de flesta byggprojekt har en kontrollansvarig

Vintern och vårens förnyelsekurser innehåller bland annat de senaste förändringarna i plan- och bygglagen.

Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig kan byggnadsnämnden i vissa fall inte besluta om bygglov.

Byggutbildarnas nuvarande uppdateringskurs för Kontrollansvarig är på 1 dag där tentamen genomförs under eftermiddagen. Under den senaste 5 årsperioden har det skett väsentliga förändringar i dels lagstiftningen men även i myndigheters föreskrifter. Under kursen tar vi bl.a upp förändringar i Plan- och bygglagen, Boverkets regelverk samt mycket mer som berör dig i rollen som Kontrollansvarig.

Boverket har under de gångna åren gjort en hel del förändringar; BBR19 trädde i kraft den 1 jan. 2012 och därefter har BBR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,28 och BBR 29 getts ut. Konstruktionsregler finns i Boverkets regelsamling EKS 11.
Vi går igenom de senaste förändringarna i KA 4 och KA 5.
Till grund för nuvarande kursprogram ligger certifieringsorganens kravlista på kunskapskrav för en kontrollansvarig.

Under åren som gått har Byggutbildarna utvecklats till att bli ett av de dominerande utbildningsföretagen. Vi är tacksamma för en tidig anmälan till kursen och vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in vissa kurser.

För tekniska frågor t.ex., hur gör jag för att förlänga mitt certifikat som kontrollansvarig, kontakta Håkan Jansson på mobiltelefon 070-2291805 eller på hakan@byggutbildarna.eu.

Platser, tider & priser


Kursort Datum Pris
Göteborg 3 september 2024
tentamen em. 3 september
5100 kr
Karlstad 4 september 2024
tentamen em. 4 september
5100 kr
Vara 5 september 2024
tentamen em. 5 september
5100 kr
Upplands Väsby 10 september 2024
tentamen em. 10 september
5100 kr
Linköping 11 september 2024
tentamen em. 11 septemberj
5100 kr
Malmö 24 september 2024
tentamen em. 24 sept.
5100 kr

I kursavgiften ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.

En gedigen kursdokumentation, Lagtextens byggregler, tillhandahålls till en kostnad av 450 kr.

I kursen ingår även kaffe och lunch.

Alla priser är exklusive moms.

Program & föreläsare

8.30 – 16.30 med tentamen mellan 16.30-18.30

 • Boverkets föreskrifter om förnyelse av certifikat, kontrollansvariga KA 4 och KA 5
 • Certifieringsföreskrifter för sakkunniga
 • Förändringar i Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Förändringar i Plan- och byggförordningen (2011:238)
 • Kontrollplaner och riskanalyser m.m.
 • Översiktlig genom gång av förändringar i övriga lagar och föreskrifter
 • Förändringar i Boverkets bygg- och konstruktionsregler – BBR t.om. 29 och EKS11 med tillägg i EKS 12 · Regler om hissar, ventilation och ytterligare ett antal föreskrifter.
 • Lagen om färdigställandeskydd
 • Allmänna bestämmelser AB04, ABT06, ABS18.
 • Vad gäller inför tentamen
 • Tentamen genomförs efter avslutad kurs.

 

Föreläsare: Håkan Jansson

Håkan har varit verksam och arbetat med utbildning inom bygg- och installationsbranschen sedan 1981. Håkan började med utbildning och utbildningsfrågor i företaget Bygginfo som numera ingår i Svensk Byggtjänst. Kärnverksamheten för Byggutbildarna Håkan Jansson AB är utbildning inom områden som KA-kontrollansvariga, OVK-funktionskontrollanter inom ventilation, sakkunnigutbildning bl.a skyddsrumssakkunnig, brand, BRR, PBL-frågor, internutbildningar mm.

 

Kursvillkor

Anmälan kan göras via denna hemsida eller på telefon 0300-60180

Kursbekräftelse skickas ut inom några dagar från det att vi fått din kursanmälan.
Kallelse till kursen med uppgifter om tider och plats skickas ut ca 10 dagar före kursstart.
Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Du kan avboka ditt kursdeltagande fram till 15 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Vi är tacksamma för din kursanmälan snarast – dock senast två-tre veckor före kursstart.

Alla priser är exkl. moms

 

Om kontrollansvarig

Uppdatering av KA-certifikat

En kontrollansvarig ska finnas för den kontroll som avses i 10 kap plan- och bygglagen. Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att se till att arbetet kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer. Boverket skriver bland annat att den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. KA ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Se till att du har ett giltigt certifikat

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. KA ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Den som ska jobba som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste vara certifierad. Kontrollansvarig ska också ha kännedom om kvalitetssäkring, upphandling och vara väl insatt i avtal såsom AB ABT ABS.

 

Om tentamen

Certifieringsorganen beslutar vilka rutiner som ska gälla för kunskapsprövning av certifierade Kontrollansvariga.

Skrivtiden för provet blir 2 timmar med fokus i första hand på det viktigaste förändringarna sedan 2011.

Endast tentamen. Pris 3 000 kr ex. moms

 

Om certifiering

Funktionen kvalitetsansvarig, KA, infördes 1995 i plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagen är det från och med den 2 maj 2011 Kontrollansvarig som gäller.

De certifieringsorgan som godkänner och certifierar Kontrollansvarig är bl.a. RISE, och Kiwa Sverige AB. Certifieringen görs både utifrån den senaste utgåvan av Boverkets föreskrift, KA4 och KA 5, och utifrån de EU-standarder som reglerar certifieringsverksamheten.

Certifieringsorganen beslutar vilka rutiner som ska gälla för kunskapsprövning av certifierade Kontrollansvariga.

Skrivtiden för provet år 2 timmar – fokus läggs på de viktigaste förändringarna under den senaste 5-års perioden.

Aktuella kurser:
Kontrollansvarig, grundkurs   Göteborg 17 - 19 september 2024   Upplands Väsby 16-18 december 2024   Kontrollansvarig, uppdateringskurs   Göteborg 3 september 2024   Karlstad 4 september 2024   Vara 5 september 2024   Upplands Väsby 10 september 2024   Linköping 11 september 2024   Malmö 24 september 2024   Kontrollansvarig, komprimerad kurs   Upplands Väsby 17-18 oktober 2024   Onsala 21-22 november 2024   Fastighetsägare   OVK-utbildning funktionskontrollant   Göteborg 28-29 oktober 2024   Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18   Örebro 24 oktober 2024   Stockholm 14 november 2024   Skyddsrumssakkunnig   Göteborg - Fullbokad 23-25 april 2024   Vänersborg - Fullbokad 22-24 oktober 2024   Göteborg - Fullbokad 10-12 december 2024   Boverkets byggregler - BBR 2020   Nya platser kommer Vi avvaktar Boverkets nya funktionsregler   Certifierad brandsakkunnig   Göteborg Nytt datum till våren 2025   Boverkets brandregler kap 5   Nya platser kommer Vi avvaktar nya regler från Boverket   Bas P/U byggarbetsmiljösamordnare   Nya platser kommer för närvarande endast internkurser   AMA-utbildning   Kontrollansvarig, spanien   Skyddsrumsdagen   Sundsvall 5 november 2024   Upplands Väsby 6 november 2024   Upplands Väsby 7 november 2024   Malmö 12 november 2024   Malmö 13 november 2024   Helsingborg 14 november 2024   Göteborg 19 november 2024   Göteborg 20 november 2024   Södertälje 26 november 2024   Södertälje 27 november 2024   Örebro 28 november 2024   Linköping 3 december 2024   Karlstad 5 december 2024   Beräkning av raslaster i SR15